Zpracování osobních údajů


Zájemce svým vyplněním kontaktních údajů na webu www.escapeberoun.cz předává Společnosti EsKey s.r.o., se sídlem Česká 51/13, Beroun, 266 01, identifikační číslo: 61 52 007 (dále jen „Společnost“) a společnostem s ní majetkově spjatých svůj výslovný a bezvýhradní souhlas s tím, aby nakládala s jeho osobními údaji, které uvedl, a aby tyto údaje dále zpracovávala a shromažďovala za účelem zpětného kontaktu zákazníka, budoucího zasílání informací o novinkách a nových službách a dále pro evidenci všech smluvních vztahů mezi Společností a Zájemcem, a to po dobu nezbytnou k výkonu těchto činností v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Údaje mohou být použity pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Společnosti. Společnost prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Poskytnutí osobních údajů Zájemcem je dobrovolné. Zájemce je oprávněn na požádání získat informace o zpracování osobních údajů, žádat o jejich opravu, o vysvětlení pro případ rozporu zpracovávání s ochranou soukromého a osobního života zájemce anebo se zákonem a o odstranění tohoto závadného stavu.

Zájemce je dále oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Zájemce bere na vědomí, že odvolání souhlasu může znemožnit nebo omezit poskytování služeb ze strany Společnosti.

Zájemce souhlasí se zasíláním informací týkajících se novinek, nových služeb nebo obchodních sdělení Společnosti a společností s ní majetkově spjatých na elektronickou adresu a jiné kontaktní údaje Zájemce v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.